در مورد مابیاموزید جملات تاکیدی مبت به کار ببرید. هر جمله ای که به کار میبرید یک جمله تاکیدی است. ما اغلب با جملات منفی

فکر میکنیم. جملات منفی تنها کاری که می کنند این است که آنچه را نمیخواهید می افزایند. گفتن اینکه من اکنون کاری تازه و شگفت انگیز را میپذیرم در اگاهی شما راه های آفرینش را می گشاید.

مدام در مورد اینکه میخواهید زندگی شما چگونه باشد جملات تاکیدی مثبت بگویید. نکته بسیار مهم این است که همیشه جملات خود را در زمان حال بگویید. مانند من هستم. یا من دارم. ذهن نیمه هشیار شما چنان خادم مطیعی است که اگر بگویید من میخواهم یا من خواهم داشت، همیشه خواسته تان در آینده و دور از دسترس شما خواهد ماند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر