‏نمایش پست‌ها با برچسب ریکی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ریکی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

نوسازی یا شفای زندگی

نمیخواهم چاق باشم
نمیخواهم ورشکسته باشم
نمیخواهم پیر باشم
نمیخواهم در اینجا زندگی کنم
نمیخواهم این رابطه را داشته باشم.
این شغل را نمیخواهم

نمیخواهم موهایم چنین باشد
نمیخواهم تنها باشم
نمیخواهم بدبخت باشم
نمیخواهم بیمار باشم
و...
به هر کدام از اینها توجه کنید بزرگتر میشوند. فکر میکنیم اگر به این شیوه عمل کنیم چیزهای مثبت خود به خود به سراغمان می آیند. اما چنین نیست. آیا هرگز آنچه را که میخواستید برایتان به ارمغان آورده؟