‏نمایش پست‌ها با برچسب شفای زندگی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شفای زندگی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

قانون جذب در یک نگاه

تا به حال متوجه شده اي که گاهی آنچه را بدان نیاز داري ، ناگهان از جایی که انتظارش را نداري سر می رسد ؛ مانند تلفنی نامنتظر ؟

یا یکدفعه اتفاقی، کسی را در خیابان می بینی که در فکرش بوده اي ؟ آیا تا به حال در مورد افرادي شنیده اي که به طور مکرر درگیر
مناسباتی بد می شوند و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان می شود ؟ قانون جذب براي این دسته از آدمها هم

نوسازی یا شفای زندگی

نمیخواهم چاق باشم
نمیخواهم ورشکسته باشم
نمیخواهم پیر باشم
نمیخواهم در اینجا زندگی کنم
نمیخواهم این رابطه را داشته باشم.
این شغل را نمیخواهم

نمیخواهم موهایم چنین باشد
نمیخواهم تنها باشم
نمیخواهم بدبخت باشم
نمیخواهم بیمار باشم
و...
به هر کدام از اینها توجه کنید بزرگتر میشوند. فکر میکنیم اگر به این شیوه عمل کنیم چیزهای مثبت خود به خود به سراغمان می آیند. اما چنین نیست. آیا هرگز آنچه را که میخواستید برایتان به ارمغان آورده؟